چو ایران من نباشد تن من مباد

                                                                             اول قدم بنام پروردگار مهر آفرین

 

 

                                                              عشق و عاشقانه ها عمری کهن در کشور ما دارد

                      در نجواهای شبانه  ، زیر آسمان پر ستاره و در جای جای پهن دشت این سرزمین

                                                                                 آمیخته با فرهنگ ایرانی از هر تبار

                                 عشق به سرزمین مادری  ، عشق به دین و آئین ، عشق به نژاد و طایفه

                 عشق به همسر و فرزند  ، عشقهای لیلی و مجنون ، فرهاد و شیرین  ، بیژن و منیژه

                                                  و عاشقانه های جاری در سینه تک تک مردم این سرزمین

                           از آوای سوزناک نی چوپانها تا قافیه اشعار عاشقانه حافظ و مولوی و سعدی

                       تا اشعار بی ردیف و قافیه نیما و سهراب لبریز از عشق ، آنجاییکه عشق سهراب

                      از شعر به تابلو نقاشی و از عشق به  طبیعت و محیط زیست و عشق های مجازی

                                                                                                        به عشقهای الهی  

                                           تا اشکهای مادران فرزند دور افتاده یا گریه کودکان در فراغ مادر

                                                                         تا چشم انتظاران عاشق در فراغ معشوق

                                               از زمان شکل گیری تمدن در این سرزمین تا نسل های فعلی

                                                                                 و عشقهای به روز شده امروزی

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 14:38  توسط داریوش |